Escriu per Dance Spirit


Dance Spirit sempre busca escriptors independents amb experiència i experiència en dansa. Si teniu una idea de la història, primer consulteu la revista impresa i dancespirit.com/ per assegurar-vos que tractem el tema que teniu en ment, consulteu el nostre format de la història i assegureu-vos que no hem cobert la vostra història proposada. T ...

Dance Spirit sempre està buscant escriptors independents amb experiència i dansa. Si teniu una idea de la història, primer consulteu la revista impresa i dancespirit.com/ per assegurar-nos que tractem el tema que teniu en ment, consulteu el nostre format d'història i assegureu-vos que ja no hem cobert la vostra història proposada. A continuació, envieu una breu presentació a la vostra idea mfuhrer@dancemedia.com . Incloeu també una breu descripció de la vostra experiència d’escriptura i dansa i mostres del vostre treball publicat.