Més enllà del setinat rosa: les companyies de roba de ball compten amb un biaix implícit

El biaix implícit i els estereotips racials són rampants al món de la dansa. Això és un fet que sempre han sabut els ballarins de colors. Però les protestes antiracistes provocades per l'assassinat de George Floyd —protestes els efectes de les quals han repercutit en una infinitat d'indústries— estan cridant l'atenció del problema.